จัดมาเลย เต็มๆร่านมานานแล้วเอากี่รอบก็ยอมร้องจนเสียงแหบ


จัดมาเลย เต็มๆร่านมานานแล้วเอากี่รอบก็ยอมร้องจนเสียงแหบหี